Preventivmedel

Att använda preventivmedel är en mycket enkel åtgärd för att motverka oönskade aborter och könssjukdomar. Framförallt användningen av kondom är något som vi verkligen förespråkar då detta är det enda skyddet mot HIV.

Preventivmedel