Allmänt om vestibulit

Vestibulit betyder "brinnande vulva" och innebär smärtor i underlivet, vanligtvis i samband med sex, men det finns även fall av vestibulit där smärtan är mer eller mindre konstant. Vestibulit kallas även VVS (vulvärt vestibulitsyndrom). Termen vulvodyni används ibland synonymt med vestibulit, men vissa menar att vestibulit är en undergrupp till vulvodyni.

Sedan 1990-talet har det varit en ökning av patienter som söker hjälp för underlivssmärtor. Vestibulit drabbar enligt studier ingen särskild typ av människor, men 75 % av fallen uppträder i samband med svampinfektioner. Bara i Sverige talas det om hundratusentals sjuka. Medelåldern på kvinnor med vestibulit är 25 år.

Det finns inget som tyder på att kvinnor som varit utsatta för sexuellt våld eller tvång är mer drabbade än andra kvinnor, och det vanligaste är att drabbade kvinnor haft ett helt normalt och smärtfritt sexliv innan de drabbades
av vestibulit. Kvinnorna som drabbas tycks sällan vara överviktiga, utan smala eller "normala" till sin kroppsvikt, och det finns också tecken på att kvinnor som är målmedvetna och har en hög ambitionsnivå drabbas i större utsträckning.

Kvinnor med vestibulit kan ha en rad olika symptom utöver smärtsamma samlag. Många har svårigheter att använda tampong, upplever gynekologiska besök som smärtsamma, kan ha problem med att motionera, cykla och rida, och har ofta haft upprepade svampinfektioner innan de får vestibulit.

Ofta upplever kvinnor med vestibulit en stor frustration, eftersom hon ofta då hon söker hjälp kan få beskedet att allt ser normalt ut. Det kan finnas en rodnad på slemhinnorna, och det är relativt vanligt att kvinnor med vestibulit har en svårläkt spricka baktill i slidan, men trots rodnaden är det inte fråga om någon inflammation. Det är viktigt att kvinnan blir tagen på allvar av såväl läkare/gynekolog som sin partner, även om vestibulit är ett svårtförklarat fenomen.

Vestibulit kan sägas vara en överkänslighet i nerverna, som gör att beröring som under normala omständigheter skulle uppfattas som lätt, blir till en skarp, svidande och/eller brännande smärta. Varför denna överkänslighet uppstår kan man idag inte svara på, men det börjar ofta med ett tillstånd som är smärtsamt. När tillståndet är över försvinner av någon anledning inte smärtan, utan nervsystemet är överkänsligt och smärtan kvarstår. Exempel på smärtsamma tillstånd som kan utlösa vestibulit är urinvägsinfektion, eller andra infektioner, såsom svamp.