Effekter på vardagslivet - vestibulit

Effekter på vardagslivet
Vestibulit är ett problem som inte bara drabbar kvinnan, utan även hennes
partner. Ofta är det ett tillstånd belagt med skam.
Kvinnor beskriver hur de vissa gånger kan ha samlag utan problem, medan det
andra gånger är oerhört smärtsamt. Vissa gånger fortsätter kvinnan ändå, och
genomför samlaget. Ibland för sin partners skull, ibland av pliktkänsla. Andra
gånger blir smärtan övermäktig och kvinnan tvingas avbryta - något som givetvis
leder till att mannen känner sig avvisad, om inte kvinnan kan eller vill
berätta och förklara.
Båda parter känner sig besvikna, och kanske skuldtyngda, och inför nästa samlag
har kvinnan ytterligare press på sig.

En ond cirkel kan bli följden av detta. Kvinnan känner oro inför samlaget,
rädsla för att kanske förlora sin partner, och en känsla av skam som hos
kvinnor med vestibulit inte är ovanlig. Dessa negativa känslor gör att
sexlusten minskar och eventuella samlag blir ännu mer smärtsamma.
Det är inte sällan som kvinnor "ställer upp" i hopp om att problemet kommer att
gå över av sig själv, vilket bara leder till en ytterligare försämring av
kvinnans tillstånd.

Det är inte alltid som kvinnan tappar sexlusten, och många kvinnor talar om
frustrationen då hon vill men på grund av smärtan inte kan. Frustrationen och
lusten kan också leda till att kvinnan ändå försöker, vilket som regel leder
till försämring av kvinnans tillstånd.

För många kvinnor som drabbas av vestibulit är det inte bara sexuallivet och
förhållandet med partnern som blir lidande. Vissa kvinnor upplever en så stark
smärta att de exempelvis inte kan motionera, vilket för vissa kan innebära en
stor förändring. Ofta påverkas man även psykiskt av vestibulit och den
medförande smärtan och omställningen. Vissa kvinnor blir deprimerade, och det
händer att kvinnor under utredning och behandling blir sjukskrivna.