Läkarhjälp - vestibulit

Kirugiska ingrepp
Kvinnor med vestibulit kan bli
hjälpta av ett kirurgiskt ingrepp, men ingreppet fungerar inte för alla
kvinnor. Operationen kallas vestibulectomi, och innebär att den smärtkänsliga
ytan avlägsnas, och täcks med en frisk slidslemhinna. Operationen bör
kombineras med sexuell rådgivning. I dagsläge är operation som metod för att
hjälpa kvinnor med vestibulit väldigt ovanligt.

Att söka läkarhjälp
Att söka läkarhjälp kan vara
svårt och skamligt för många kvinnor, och alltför ofta bortförklaras problemen
och kvinnorna erbjuds exempelvis en svampbehandling. Ofta prioriteras cancer
och akutfall vid kvinnoklinikerna, och smärtsamma samlag kan anses som ett
bagatellartat problem i jämförelse, och därför inte tas på allvar. Många
kvinnor ger upp då ingen lyssnar. Att komma till en läkare som tar kvinnan och
hennes problem på allvar känns oftast som en stor lättnad för kvinnan, och är
ett stort steg i rätt riktning. Det är viktigt att kvinnan inte ger upp i sitt
sökande efter hjälp, då många läkare idag inte vet hur vestibulit ska
behandla