Anledning/orsaker till vestibulit

När en kvinna får vestibulit kan smärttillståndet sägas bero på att slemhinnan
i slidöppningen är utsliten, vilket leder till att nerver växer ut och kvinnan blir
extra smärtkänslig. Då sår eller liknande förslitningsskador läkt försvinner normalt
nervöverkänsligheten, men hos kvinnor med vestibulit gör den inte det.

Det finns inga tydliga orsaker till varför vissa kvinnor får vestibulit. Flera
olika förklaringar diskuteras, och vestibulit anses kunna ha flera olika
orsaker samtidigt som det hos olika patienter kan vara helt olika orsaker. Hos
vissa patienter anses det finnas en psykisk koppling till problemen, medan det
hos andra är den fysiska aspekten som kan anses överväga. Ofta anses också de
psykologiska aspekterna kring vestibulit snarare vara en följd av sjukdomen än
en orsak till den.

Vanligt då det gäller vestibulitdrabbade kvinnor är att det tidigare förekommit ett
flertal antibiotikabehandlingar. Detta kan medföra att den normala skyddande
bakteriefloran skadas, och svampinfektioner uppkommer.

När en kvinna får vestibulit kan smärttillståndet sägas bero på att slemhinnan
i slidöppningen är utsliten, vilket leder till att nerver växer ut och kvinnan
blir extra smärtkänslig. Då sår eller liknande förslitningsskador läkt
försvinner normalt nervöverkänsligheten, men hos kvinnor med vestibulit gör den
inte det.

Det finns inga tydliga orsaker till varför vissa kvinnor får vestibulit. Flera
olika förklaringar diskuteras, och vestibulit anses kunna ha flera olika
orsaker samtidigt som det hos olika patienter kan vara helt olika orsaker. Hos
vissa patienter anses det finnas en psykisk koppling till problemen, medan det
hos andra är den fysiska aspekten som kan anses överväga. Ofta anses också de
psykologiska aspekterna kring vestibulit snarare vara en följd av sjukdomen än
en orsak till den.

Vanligt då det gäller vestibulitdrabbade kvinnor är att det tidigare förekommit
ett flertal antibiotikabehandlingar. Detta kan medföra att den normala
skyddande bakteriefloran skadas, och svampinfektioner uppkommer.
Då vestibulit uppkommer i samband med svampinfektioner kallas det vestibulit
candida. Ofta inträffar detta då en kvinna upprepade gånger behandlat
svampinfektioner med olika salvor utan att bli helt bra. Svampen blossar upp
igen, och kvinnan behandlar utan att bli av med infektionen. Ofta blir
infektionen värre för varje gång den återvänder, och kvinnans smärta förvärras.

Vestibulit är dock ett fenomen som förbryllar forskare genom att ofta inte ha
någon logisk förklaring överhuvudtaget. Inga kopplingar kan göras till sexuella
övergrepp eller andra sexuella erfarenheter och/eller sexvanor.
Då det gäller p-piller är det enda tydliga sambandet mellan dessa och
vestibulit att kvinnor som börjar med p-piller i sina tidigaste tonår (tretton
- fjorton år) och har ätit dem i mer än två år, har en tendens att oftare
drabbas av vestibulit än andra. Inga skillnader kan heller påvisas då det
gäller ålder för sexuell debut, antal graviditeter eller antal sexpartners.

Vissa forskare menar att det finns ett samband mellan kvinnor vars livsstil
präglas av höga krav och ambition och vestibulit. Att leva under höga krav och
stress sägs vara orsak till en rad andra sjukdomar, exempelvis magsår, och på
samma sätt anses stressen i livsstilen påverka slemhinnorna i underlivet. Detta
kan leda till sköra slemhinnor, men även till att kvinnan känner sig spänd även
vid samlag, vilket leder till friktion som är påfrestande för slemhinnorna.
Forskare som anser att vestibulit är en livsstilssjukdom tror inte heller att
vestibulit är en sjukdom som funnits oupptäckt länge, utan att det är en
sjukdom som uppstått under senare år.